Allmänna villkor

1. Information

Extra Rent erbjuder en beställnings/prenumerationstjänst av hushållsnära tjänster till privatpersoner och företag. Extra Rent använder Konsumentverkets regelverk för konsumentfrågor. Du kan välja vår återkommande tjänst varje, varannan vecka eller 1 gång i månaden eller vid enstaka tillfälle. Vid avtal om återkommande tider skrivs normalt inga skriftliga avtal om inte kunden ber om det. Priset varierar beronde av tid och antal tillfällen tjänsten utförs, se gällande prislista som kundtjänst kan skicka till dig. Tjänsten gäller mellan Extra Rent och personen som gör beställningen. Beställningar görs via telefon eller mail.

2. Hemstädning/fönsterputsning

Städning/fönsterputsning sker på vardagar mellan kl 08.00 - 18.00 beroende på avtalad tid mellan extrarent.se och dig/kunden. Utförlig och uppdaterad information om våra städdagar och tider finns på hemsidan och står i bekräftelsen som skickas till dig när du blir kund. Du ansvarar för att du är hemma under den tid som du fått bekräftad som din första städtid. Reklamation/klagomål ska vara extrarent.se tillhanda senast dagen efter utfört arbete via e-mail eller per telefon. Extra Rent lämnar en garanti på utfört arbete och skulle ni inte vara nöjda med det arbete vi utfört så åtgärdar vi detta.

3. Uppehåll, uppsägning och adressförändringar

Du som kund ansvarar för att meddela extrarent.se om önskade uppehåll, adressförändringar och eventuell uppsägning. Detta gör du genom att kontakta extrarent.se via e-mail eller telefon. Eventuella uppehåll, avbokningar eller uppsägningar måste av kund göras minst 5 arbetsdagar innan planerad städning/alt. övrig tjänst. Vid avbokningar mindre än 5 arbetsdagar innan planerad städning/alt. övrig tjänst erbjuder extrarent.se en motsvarande ersättningstid inom 7 dagar alternativt debiteras 50 % av den totala kostnaden. OBS för avbokning av flyttstädtjänst gäller minst 7 arbetsdagar innan planerat uppdrag. Det är viktigt att du ger oss korrekta adressuppgifter samt att du meddelar oss om eventuella adressändringar och ändringar av portkoder etc. Om vi inte kan komma in i porten pga av att du gett oss en felaktig portkod eller fel adress kan det innebära att du går miste om städningen/alt. övrig tjänst. Ingen kreditering för icke utförda uppdrag utgår i fall som dessa.

Vid Röda dagar utgår er städtid automatiskt. Extra Rent hjälper gärna till med att hitta ersättningstid, detta gör du genom att kontakta extrarent.se via e-mail eller telefon.

Extra avbokningsregler pga av Covid, vid sjukdom kort innan planerad tid erbjuder vi nu även kunder att kunna spara avbokade timmar till bokning vid senare tillfälle. Detta kan utnyttjas för alla av våra tjänster.

4. Hantering av personuppgifter

Extra Rent behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Uppgifterna använder vi bland annat för marknadsföring. Extra Rent behandlar kundens personuppgifter elektroniskt för att administrera kundförhållandet, marknadsföra egna varor och tjänster. Uppgifterna får också inom ramen för ovanstående ändamål utlämnas till Extra Rents samarbetspartners (som t ex andra städbolag eller inkassobolag). Extra Rent avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till Extra Rent och som samlas in i samband med abonnemang/avtal och uppdatering av uppgifter, i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Genom att kunden accepterar villkoren ger kunden sitt samtycke till att Extra Rent får behandla kundens uppgifter i enlighet med denna punkt. Under fliken GDPR kan du läsa mer om vår hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

5. Fakturering

Extra Rent fakturerar tjänsten månadsvis i efterskott. Fakturering sker den 16 e varje månad och därefter löpande, 10 dagar kredit gäller från fakturadatum om inget annat avtalas. Betalning görs till Extra Rents bankgiro eller Swish nr som anges på fakturan. Fakturan kan fås som epost eller papper (20kr).

6. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Om fakturan inte betalas i tid, har Extra Rent rätt att ta ut dröjsmålsränta på det förfallna beloppet (inkl. upplupna avgifter) till dess att full betalning har skett Extra Rent har också rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse. Påminnelse skickas ca 3-5 dagar efter förfallodagen. Dröjsmålsräntan utgår med 2,5 % per månad.

7. Inkasso

Om betalning inte skett efter 1 påminnelse har extrarent rätt att överlämna ärendet till inkasso varvid en administrativ kostnad på 300 kr kan komma att debiteras, även inkassoavgifter kan komma att debiteras, betalas ändå inte fakturan följer inkassobolagets normala indrivningsprocedur detta kan medföra ytterligare kostnader.

8. Begränsning av Extra Rents ansvar

Extra Rent ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Extra Rent är inte heller ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet.

9. Klagomål

Klagomål sker genom telefon eller e-mail till extrarent.se.

10. Aktuella Kampanjer

Just nu erbjuder Extra Rent "Sista Minuten tider" med hela 20 % rabatt! Anmäl dig på hemsidan!